Genel Müdür'ün Mesajı

Nereden ve Nasıl?
Bu sene itibariyle elektrik ve enerji sektoründe otuz yılı geride bırakmış bulunuyorum. Bu sektorde mühendislik yaparak on üç yıl çalıştıktan sonra sektöre ve müşterilere daha fazlasını sunabilmek için şirketimizi kurdum. Şirket olarak 1996'dan beri danışmanlık, servis ve bakım, üretim, mühendislik hizmetleri sunmaktayız. Kuruluşumuzdan itibaren her yıl çözüm kalitemizi ve büyümemizi arttırdık. Geniş çerçeveden bakarak ana hedefimizi önce bölgeye sonra ülkeye katıkı yapmak olarak belirledik.

Devam Et!
Seferoğlu Elektrik, müşterilerinin mevcut ve gelecekte doğacak enerji ve elektrik gereksinimlerini sağlamak için çalışmalarına devam etmektedir. Önem verdiğimiz ve üzerinde çalıştığımız konulardan birisi de kanunları, yönetmelikleri, yeniden şekillenen elektrik ve enerjiden sorumlu kamu kuruluşlarını yakından takip ederek müsterilerimize bunlara uygun, güncel tavsiyeler ve çözümler sunmaktır. Şirket olarak sadece kısa vadeli değil uzun vadeli bir çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz.

Geleceğe Bakış
Gelecek için en önemli amacımız kararlı, dikkatli, ve müşteri bazlı çalışmalarımızı sürdürmektir. Üretim ve servis kalitemizi arttırarak şirket olaran büyüyecek ve müşterilerimize daha iyi hizmet vereceğiz. Gelecek on yıl içerisinde mevcut iş modelimizi, saha ve proje ekibimizi geliştirecek, ve büyük önem verdiğimiz solar sektörüne yatırım yapacağız. Nihai hedefimizi olan ve büyük değer verdiğimiz ideallerimizi; iyisi değil en iyisi olmak ve müşteri memnuniyetini kazançlarımızın önüne koymak, başarmak ve sürdürülebilirliği sağlamak istiyoruz.

Saygılarımla,
Ahmet SEFEROĞLU

Ahmet SEFEROĞLU
Ahmet SEFEROĞLU
Yön. Kurulu Başkanı